Ικανότητες και Ενεργός Πολιτότητα

Αριθμητική Ικανότητα

Οι ενήλικες με περιορισμένες δεξιότητες αποτελούν μία από τις ομάδες που επηρεάζονται έντονα από την αρχή της Ευρωπαϊκής οικονομικής κρίσης.

Ψηφιακή Ικανότητα

Οι ενήλικες με περιορισμένες δεξιότητες αποτελούν μία από τις ομάδες που επηρεάζονται έντονα από την αρχή της Ευρωπαϊκής οικονομικής κρίσης.

IntoDigits Διαδυκτιακά εργαλεία

Το IntoDigits είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα που προσφέρει: 1. Δύο ξεχωριστές αυτοαξιολογήσεις σχετικά με την Αριθμητική Ικανότητα και την Ψηφιακή