Strona główna

IntoDigits  >  Strona główna

Competencies and Active Citizenship

Competences for Life


Kompetencje matematyczne

Nisko wykwalifikowane osoby dorosłe są jedną z grup, która została najbardziej dotknięta kryzysem finansowym. Jednym z problemów, które uniemożliwiają integrację

Kompetencje cyfrowe

Zestaw narzędzi Online w projekcie IntoDIGITS