Το IntoDIGITS έχει ως στόχο να καλύψει αυτό το κενό προτείνοντας ολοκληρωμένες προσεγγίσεις και παρέχοντας ένα συνδυασμό δεξιοτήτων για την μαθηματική και ψηφιακή παιδεία, ανταποκρινόμενο στις ακριβείς ανάγκες της ομάδας στόχο.

Το IntoDIGITS προτείνει την ενδυνάμωση των ενηλίκων με περιορισμένες δεξιότητες, αναπτύσσοντας 42 ψηφιακά εργαλεία εκπαιδευτών για την εφαρμογή καινοτόμων εργαστηρίων και δραστηριοτήτων που αναπτύσσουν τις αριθμητικές και τις ψηφιακές δεξιότητες.