Celem projektu IntoDIGITS jest zaproponowanie zintegrowanych podejść
i dostarczenie zestawu narzędzi niezbędnych do opanowania podstawowych umiejętności liczenia i umiejętności cyfrowych przez nisko wykwalifikowane osoby dorosłe.
Projekt IntoDIGITS ma na celu wzmocnienie pozycji osób dorosłych o niskich kwalifikacjach poprzez opracowanie 42 narzędzi cyfrowych dla trenerów do wdrażania innowacyjnych warsztatów
i działań, które rozwijają umiejętność liczenia i umiejętności cyfrowe.