Program: Erasmus+

Akcja kluczowa: Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk

Akcja: Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji dorosłych

Tytuł projektu: Innowacyjne narzędzia wspierające rozwój kompetencji kluczowych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Data rozpoczęcia: 01/09/2017

Data zakończenia: 31/05/2020